En utrolig viktig milepæl for oss ble nådd i dag! Med centimeterpresisjon traff TBMen vår Snøhvit det ferdigstøpte inntaket på Salvasskardelva kraftverk i Bardu i dag. Etter et hav av mekaniske utfordringer, ugjestmilde vinterforhold og med et helt nystartet selskap er endelig den 2,8 km lange tunnelen ferdig etter et knapt år med driving. Tunnelen er den nordligste TBM-tunnelen i verden på 68,6 grader nord. Nå skal TBMen trekkes ut og transporteres videre ned til det ventende prosjektet Mork i Lærdal. Etter å ha løst de største mekaniske problemene har vi god tro på en vesentlig kortere gjennomløpstid på det neste prosjektet på 3 km.

Takk til alle som har bidratt med kløkt, tæl, styrke og vilje for å nå denne milepælen!