Vi gratulerer Norhard AS med gjennomslag på boring av 555 meter vannvei med 1,5 m i diameter.
Først ble det boret med 700 mm diameter også opprømming med 1500 mm i diameter, noe som er ny rekord for Norhard.

Se Norhards film fra gjennomslaget under:

GJENNOMSLAG GRYTENDAL

GJENNOMSLAG 0G NY MILEPEL NÅDD.For NGK Utbygging AS – Norsk Grønn Kraft – har vi i dag ferdigstilt boringen av trykksjakten for Grytendal Kraftverk i Bindal. Trykksjakten er 555 m lang og er boret med diameter 1,5 m. Utfordrende geologiske forhold har gjort planlegging og gjennomføring ekstra krevende. Vi er svært tilfreds med å kunne avslutte et tett og godt samarbeid med NGK under forberedelse og gjennomføring med nå å overlevere en god teknisk økonomisk trykksjaktløsning for kraftverket.

Publisert av Norhard As Tirsdag 3. april 2018