Sikker jobbanalyse (SJA) er gjennomført i regi av Spetals Verk og generatormontasjen kan starte
Samløft mellom Volda Bygg og Blindheim Kran snudde generatoren i lufta
Generatoren på 29 tonn blir heist ned gjennom taket på Røfsdalselva kraftstasjon
Volda Maskin har lagt ca 380 rør i Røfsdalen og det gjestår no 33 stk Ø1100mm før inntaket er nådd…
Helgåa kraftstasjon under bygging med inntak Røfsdalselva i bakgrunnen