Denne uka ble generatoren løftet på plass på Løkkebø og nå starter elmek montajsen.
Anlegget setter i drift rundt påsketider.

Løkkebø består av dam/inntak og 300 meter borehull ned til kraftstasjon i dagen.