De siste par ukene har det skjedd mye på Veiski.

Veien ble utbedret slik at deg var mulig å få inn generatoren til anlegget. Det har hele tiden vært knyttet spenning til transporten av generatoren. Veien til kraftverket er veldig bratt noen partier og har flere hårnålssvinger som måtte forseres. Med en dumper som trakk traileren gikk transporten av generatoren veldig bra og generatoren er nå på plass i kraftstasjonen.

Etter at generatoren ble løftet på plass kunne bygget monteres og er per nå nesten helt ferdig. Da gjennstår det bare taket før bygget er tett. Dermed er nesten hele kraftstasjonen bygget på to måneder.