På Veiski arbeides det nå for full maskin. Det drives tunnel, støpes inntak, ferdigstilles i kraftstasjon, bygges koblingsstasjon og neste uke begynner rørlegging. Med en veldig kort sesong er det mye arbeid som utføres i løpet av en kort tidsperiode.

Det gjenstår nå rundt 200 m med tunnel som drives mot inntaket der entreprenøren er godt i gang med å støpe. Begge langveggene i inntaket er støpt til underkant dekke. Videre skal det støpes inn lukeføringer og støpes et rom for minstevannføring.

Rørene (DN1600) til rørgata er begynt å ankomme anlegget og ca halvparten av rørene er ankommet. Fra kraftstasjonen legges det en nedgravd rørgate på ca 130 m mot tunnelen. Rørene inne i tunnelen legges på prefabrikerte betongfundamenter. Det er tidligere på våren tatt bergspenningsmålinger som gav en propplassering på pel 195 fra påhugg.