Norsk Grønnkraft styrker laget med Joakim Arntsen som startet hos oss i denne uka. Joakim har 20 års erfaring med vannkraft nasjonalt og internasjonalt fra ulike roller i Multiconsult, og vi gleder oss til å bygge flere kraftverk sammen med Joakim i tiden som kommer!

Joakim vil få en todelt rolle hos Norsk Grønnkraft der han både vil bekle en prosjektlederrolle, men også være sentral i den videre forretningsutviklingen av selskapet.

Les mer om Joakim her.