Av de 7 prosjektene har NGKU tre stykker, Bjørndalen, Tverrelvi og Togrovi. Befaring blir til sommeren med vedtak kommende vinter/vår.