Fiskløysa kraftverk leverte sine første kWh på nettet i går kveld, og nye 18,2 fornybare GWh kan årlig strømme inn til forbrukere i Lierne og videre inn til sentralnettet. Norsk Grønnkraft har gjennomført utbyggingen etter å ha overtatt det fra NTE og Statskog Energi og gjennom omprosjektering gjort prosjektet lønnsomt. Vår samarbeidspartner Spetals Verk sammen med prosjektleder Øystein holdt på med avslagsprøver langt ut i de sene nattetimer i går kveld. Gratulerer og takk for innsatsen til alle involverte!