De siste ukene har det blitt jobbet iherdig for å bli ferdig med brua på Salvasskardelva. Brua er totalt 30 m lang og er dimensjonert for mobilkran og fullastet dumper. Selve brudekket er hulldekker HD 265 med et påstøp på toppen for å fordele kreftene og ta mye av lastene. Som permanent sikring på brua vil det bli satt opp et lett autovern med håndlist. Nå rives forskalingen og det fylles inntil landkarene så er brua klar til bruk.

Fremover vil det bli arbeid på plate for transportbånd og kraftstasjon.