2. mars 2017 var det entreprenørbefaring på Sandneselva.
Vi arbeider med prosjektet og håper de fleste avklaringer er ferdige i løpet av våren 2017, slik at vi får til en oppstart til sommeren sier Endre Vik Arset, prosjekteringsleder i NGK Utbygging.