Etter en lang saksbehandling i direktorat og departement er det endelig gitt tillatelse til bygging av Grønlielva i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. NGK Utbygging vil framover se på muligheten for å starte en realisering av prosjektet i 2018.