I Grytendal bygger nå Fjellbygg buedam for harde livet. Første støp er beregnet over helga hvis vi har været med oss. På dammen er det mye vind og isende kaldt, så byggearbeidene har vært meget utfordrende.
Inntakskonstruksjonen støpes parallelt et par hundre meter unna. Alt utføres veiløst, med håndarbeid og helikopter til støping.
Norhard arbeider samtidig med borhullet og skal igang og bore siste del av hullet med 1,5 m diameter i løpet av helga etter en periode med stopp.