På Sandneselva er nå dammen støpt, alt fra forskaling til ferdig støp ble gjort på fire dager mellom regnskurene i Masfjorden. Det gjenstår ennå noen abreider på inntaket, men det kristiske var dammen.
Nedre del av rørtraseen består av strekkfaste støpejernsrør, altså rør som henger sammen som et kjede.
Dette er nå ferdig lagt og sammenkoblet med resten av rørgata som er i glassfiber. Hele rørgata er anslått ferdigstilt litt etter påske, i rute til oppstart av kraftverket.