Konsesjon avslått – anket

NVE avslo konsesjonssøknaden, men vi mener det er delvis basert på feil grunnlag. Saken er derfor anket. Dessverre brukte NVE et år på å sende saken videre til OED der den for tiden ligger til behandling hos OED.