Innspurt på Kvernåi

Innspurt på Kvernåi

Arbeidene på Kvernåi er i rute. Inntaket er ferdig bygget innen en ukes tid, og kraftstasjon er straks klar til maskinmontasje. Innen et par uker blir det inspeksjon av øvre del av rørgata.