Kvernåi idriftsatt!

Kvernåi idriftsatt!

Takket være iherdig innsats av Fjellbygg med støping av ny reguleringstank, ivrige lokal tilsynsmann, samt våre idriftsettere i egen organisasjon og hos Spetals Verk er kraftverket nå i kveld i full produksjon. Nå gjenstår en god del arronderingsarbeid og pynting i...
Ny reguleringstank støpt

Ny reguleringstank støpt

I påvente av de siste elmek-testene røk reguleringstanken i glassfiber helt uventet. Da leveringstid på ny tank er lang, ble det heller støpt en ny i betong. Et par iherdige gutter fra Fjellbygg har utført dette hasteoppdraget på fortreffelig måte, og vi regner med å...
Kvernåi idriftsatt!

Kvernåi kraftverk første gang på nett

En milepæl er nådd når anlegget endelig kan starte produksjonen. Anlegget går over i ordinær drift i den kommende uka, da det gjenstår noe testing og innstillinger. Svein Halveg i NGK-U sier at dette er som planlagt før vårflommen, men innrømmer at det er litt flaks...
Rørgate sammenkoblet på Kvernåi

Rørgate sammenkoblet på Kvernåi

Snøhetta Anlegg har nå koblet sammen rørgata så den er ferdig. Kun arrondering og noe overfylling gjenstår før den blir fylt med vann rett etter påske. Fremdriften går som planlagt med oppstart mot slutten av april/starten av mai.
Elektromonstasje Kvernåi

Elektromonstasje Kvernåi

Oppland elektro er igang med hussinstallasjon før generator blir levert mandag 27/3. Spetals Verk er i gang med sveising av tapperør. Det vil bli mye som skjer på Kvernåi i ukene fremover. Boring rørgate