20 mann i arbeid på Fiskløysa

20 mann i arbeid på Fiskløysa

Det er stor aktivitet både på inntak, rørgate og kraftstasjon på Fiskløysa. Høsten i Trøndelag har vært fin, og det har vært god framdrift den siste måneden. Inntak og første del av dam er stort sett ferdig og om en uke eller to legges elven om for å bygge resten av...
Inntak påbegynt

Inntak påbegynt

Inntakstomta ved Fiskløysa er utgravd og pumpet fri for vann. Kommende uke begynner Namsskoganbygg AS med første støp til inntaket. Fremover blir det stor aktivitet på Fiskløysa, med både rørlegging og bygging av dam og inntak.