Byggarbeider påbegynt på Veiski

Byggarbeider påbegynt på Veiski

Byggentreprenøren Fjellbygg AS er nå på plassen og begynner nå sine byggearbeider på Veiski. Plata i utløpskanalen til kraftstasjonen forskales og armeres i disse dager. Utover høsten er det dam og inntak som prioriteres da disse er mest værutsatt....
Påhugg avdekket og utsprengt inntak

Påhugg avdekket og utsprengt inntak

Det er nå avdekket til fjell i påhugget på Veiski. Det skal sprenges omtrent 5-6 m ned der innslaget til TBMen. Selve boringen begynner først sommeren 2019, men påhugget gjøres stort sett klart i år. Inntaket er også sprengt ut og utlasting er...
Brobyggerne på Veiski

Brobyggerne på Veiski

Anleggsarbeidet er godt i gang på Veiski. De to siste ukene har det i værhardt fjellandskap blitt laget vei, bygget bru og lagt trekkerør til kabel. Brødrene Haddeland har laget 600 m ny vei inn til kraftstasjonen samt lagt anleggsrør over Veiskielva, det skal støpes...
Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Etter at OED etter 20 måneders behandlingstid i januar kom fram til at vår anke på NVEs avslag om økning av slukeevne måtte tas til følge, har det vært høyt tempo i forberedelsene til prosjektet. Prosjektet ligger høyt til fjells inn mot svenskegrensen i Sørfold...