Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Klart for el-mek montasje på Hinøgla

Det har dessverre vært dårlig med oppdatering på hjemmesidene våre ang dette prosjektet i høst. Men det betyr ikke at ting har stått stille – tvert i mot! Kvekroken Entreprenør AS la rørgata, bestående av Ø1300 og Ø1400mm GRP med en lengde på 1350m, i løpet av...
Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

NGK Boring AS, vårt datterselskap som leverer TBM-drevne tunneler, har nylig inngått en rammeavtale med Skanska-eide Entreprenørservice AS om leie av mannskap til TBM’en vår som ankommer om et par måneder. Partene har samarbeidet tett i utviklingen av...
E-CO inngår avtale med NGK U om Mork kraftverk

E-CO inngår avtale med NGK U om Mork kraftverk

Mork kraftverk AS (eid av E-CO Energi AS og lokale fallrettighetseiere) inngikk i dag en intensjonsavtale med NGK Utbygging AS om å prosjektere og bygge ut Mork kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få en forventet årlig produksjon på om lag 42...
Vi kjøper tunnelboremaskin

Vi kjøper tunnelboremaskin

I Norsk Grønnkraft har vi i en lengre periode jobbet med å kutte kostnadene på kraftverksutbygginger. Et av de temaene som vi har jobbet mye med det siste året er vannvei i fjell. Tradisjonell sprenging er relativt dyrt i Norge og for småkraftformål er også det...
NGK Utbygging styrker staben

NGK Utbygging styrker staben

På grunn av økt oppdragsmengde og etterspørsel etter våre utbyggingstjenester har vi behov for å styrke organisasjonen. Stian Løbø Aaker har derfor blitt rekruttert og starter hos oss 1. august 2017. Stian fullfører for tiden sin masteroppgave i vassdragsteknikk på...