Forsterkning på plass!

Norsk Grønnkraft styrker laget med Joakim Arntsen som startet hos oss i denne uka. Joakim har 20 års erfaring med vannkraft nasjonalt og internasjonalt fra ulike roller i Multiconsult, og vi gleder oss til å bygge flere kraftverk sammen med Joakim i tiden som kommer!...
NGK og Forte samlokaliseres

NGK og Forte samlokaliseres

Forte Vannkraft og Norsk Grønnkraft samlokaliserer seg i løpet av november i Oslo sentrum og etablerer dermed et enda mer slagkraftig miljø for utbygging av vannkraftverk. I den forbindelse har selskapene i dag også inngått en rammeavtale for å utnytte hverandres...
Godt igang på Husvollåe

Godt igang på Husvollåe

Turhus Maskin AS flyttet utstyr til anlegget i slutten av mars. Etter den tid har det blitt hogd og etablert riggplasser, ny veg til kraftstasjonen, midlertidig tilkomst over elva, identifisering av grunnforhold i stasjonstomta, hogst i rørtraseen og avdekking av...
Fagervollan 2 og 3

Fagervollan 2 og 3

NGK skal utvikle Fagervollan 2 og 3, ca. 60 GWh i Rana kommune sammen med Statskog. Prosjektet blir sannsynligvis to kraftverk, hvert anlegg på rundt 10 MW og tilsammen rundt 60 GWh, noe som tilsvarer årlig forbruk til omlag 3 750 husstander. NGK vil gå igang med...