Byggentreprenøren Fjellbygg AS er nå på plassen og begynner nå sine byggearbeider på Veiski. Plata i utløpskanalen til kraftstasjonen forskales og armeres i disse dager.

Utover høsten er det dam og inntak som prioriteres da disse er mest værutsatt.