Den siste tiden har det blitt revet en gammel bro over Røvassåga og nye landkar har blitt støpt. Den nye broen bygges med ståldragere som bærende konstruksjon og betongdekke. Ståldragerne er nå montert og i morgen monteres betongdekket.

Kraftstasjonstomta er også ferdig utsprengt og det skal nå bygges vei fra den nye broen og bort til kraftstasjonen.

Videre fremover starter også arbeidet med rørgata opp. Det skal legges ca 1300 m med DN 1600 rør i Røvassdalen.