Anleggsarbeidet er godt i gang på Veiski. De to siste ukene har det i værhardt fjellandskap blitt laget vei, bygget bru og lagt trekkerør til kabel. Brødrene Haddeland har laget 600 m ny vei inn til kraftstasjonen samt lagt anleggsrør over Veiskielva, det skal støpes et betongdekke over rørene førstkommende mandag (02.07.18). Dermed er det i løpet av neste uke mulig å komme helt frem til  kraftstasjonstomta. Brødrene Haddeland har med seg Lindefjell Maskin til å grave kabelgrøft og legge trekkerør. Det er blitt lagt omtrent 3 km av 8 km med trekkerør på to uker! Fremdriften er rett og slett imponerende av begge entreprenører. Fremover skal kraftstasjontomta graves ut og påhugg til TBM skal avdekkes.