Entreprenørservice AS er nå igang med opprømming på Løkkebø. Det vil si å bore nedenfra og opp med en krone som utvider borehullet fra 28 cm til 106 cm. De regner med å bruke i underkant av en måned på dette, ca. 308 meter med boring.
H. Kvame AS har gjort en solid jobb med å klargjøre påhugg som man kan se på bildet. Borehull sees midt inne i påhugg, der det stiger med ca. 29 graders vinkel i rett linje opp til inntak.
Når alt er ferdig skal påhugg tilbakefylles opp til opprinnelig terreng.

På bildet ser vi Soliman Kandrouch, NGKUs nyeste ansatt som studerer påhugget.