Norhard har nå startet på boringen av tunnel på Grytendal kraftverk. Først skal de ca 600 metrene bores i diameter 700 mm, og så skal hullet rømmes opp til 1500 mm etterpå – en ny og større diameter for Norhard.