Lierne Tre AS er i gang med avskogingen på Fiskløysa og har nå kommet ca 400 m opp fra kraftstasjonen. Entreprenøren Kolbjørn Nilsskog AS fra Mosjøen starter anleggsarbeidet i neste uke med én gravemaskin. Det vil bli noe aktivitet ved inntak, kraftstasjon og rørgate nå fram til påske, og deretter vil det bli mest mulig stans på anlegget av hensyn til reinens kalving fram til utgangen av mai. KNAS vil i den perioden jobbe med kabelgrøft fra kraftstasjonen fram til eksisterende nett.