Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, da hun stod for åpningen av anleggene.
Anleggene har gått kontinuerlig siden igangkjøring i mai og frem til åpningen i dag, 30. august.


Helen Bjørnøy og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS foretar den offisielle åpningen.