På Fiskløysa har entreprenøren kommet godt i gang med anleggsvei til kraftstasjonen og avdekking til rørgate nederst i traséen.