Kvekroken Entreprenør AS er kommet bra i gang med anleggsarbeidet på Hinøgla kraftverk. Det er ryddet skog i den 2,5 km lange kabeltraseen ned mot Øvre Vinstra kraftverk, i kraftstasjonsområdet samt i nedre deler av rørgatetraseen. Det er påbegynt graving av kabelgrøft langs vegen og utgraving i stasjonstomt og riggområde ved stasjonen.

Den 20. mai starter Fron Bygg AS opp med byggearbeider i stasjonstomta. Så satser vi på at vårflommen lar vente på seg noen uker til.

Kabelgrøft langs Sikkilsdalsvegen

Avdekking av fjell i tomta for utløpskanalen

Koronasikker avstand ved befaring

Fremdeles en del snø i inntaksområdet