Dette er det første prosjektet som vår nyinnkjøpte TBM (tunnelboremaskin) skal få bryne seg på, og det er knyttet stor prestisje til å få til dette prosjektet som veldig mange har avskrevet grunnet høye utbyggingskostnader. ONOS jobber nå for fullt med veien inn til kraftstasjonen. Det bygges om lag 400 m ny vei fra demningen ved Altevatn. En del skog er også ryddet ved kraftstasjonen og påhugget til TBMen. De neste ukene skal det bygges ei bru for å kunne komme over til kraftstasjonen og deler av veien til inntaket skal utbedres.