Det var godt oppmøte av små og store skuelystne da ordfører Karstein Totland offisielt åpnet Sandneselva kraftverk i dag. Totland la i sin tale vekt på de rike tradisjonene for utnytting av vannkraft i kommunen og hvor skånsom denne utbyggingen var gjennomført. Prosjektleder Jon Olav Volden framholdt i sin tale de dyktige lokale entreprenørene Frode Haugsvær og H. Sandvik. Værmaktene har spilt godt på lag med relativt tørt i utbyggingsfasen, god kraftproduksjon etter idriftsettelse og noen timer opphold under dagens åpning.

Gratulerer til grunneierne og alle involverte!

Norsk Grønnkraft takker for følget på Sandneselva kraftverk som nå i driftsfasen er overlatt til vår samarbeidspartner Småkraft AS i Bergen.

Fornøyde grunneiere med neste generasjons grunneiere.

Kraftutbyggingskake! Her løftes generatoren på plass i Sandneselva.

Ferdig kraftverk på ca 13% av maks ytelse.