Røvassåga kraftverk idriftsatt

Røvassåga kraftverk idriftsatt

I går idriftsatte vi Røvassåga kraftverk i Rana kommune etter et drøyt års byggetid. Kraftverket produserer 20 GWh, nok til å forsyne 1000 eneboliger med ren fornybar energi. Som en del av prosjektet skal vi også ruste opp eksisterende Storrøvatn minikraftverk (som...