Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Etter at OED etter 20 måneders behandlingstid i januar kom fram til at vår anke på NVEs avslag om økning av slukeevne måtte tas til følge, har det vært høyt tempo i forberedelsene til prosjektet. Prosjektet ligger høyt til fjells inn mot svenskegrensen i Sørfold...