Boring igang

Boring igang

Norhard har nå startet på boringen av tunnel på Grytendal kraftverk. Først skal de ca 600 metrene bores i diameter 700 mm, og så skal hullet rømmes opp til 1500 mm etterpå – en ny og større diameter for Norhard.
Inntak påbegynt

Inntak påbegynt

Inntakstomta ved Fiskløysa er utgravd og pumpet fri for vann. Kommende uke begynner Namsskoganbygg AS med første støp til inntaket. Fremover blir det stor aktivitet på Fiskløysa, med både rørlegging og bygging av dam og inntak.