Elektromonstasje Kvernåi

Elektromonstasje Kvernåi

Oppland elektro er igang med hussinstallasjon før generator blir levert mandag 27/3. Spetals Verk er i gang med sveising av tapperør. Det vil bli mye som skjer på Kvernåi i ukene fremover. Boring rørgate
Oppstart på Sigdestad

Oppstart på Sigdestad

Yri Sand AS, med anleggsleder Andre’ Løset i spissen, er no godt i gang med hogst både i stasjonsområdet og i rørtraseen. Om ett år skal det være full produksjon i kraftverket. 
Avskoging i gang på Fiskløysa

Avskoging i gang på Fiskløysa

Lierne Tre AS er i gang med avskogingen på Fiskløysa og har nå kommet ca 400 m opp fra kraftstasjonen. Entreprenøren Kolbjørn Nilsskog AS fra Mosjøen starter anleggsarbeidet i neste uke med én gravemaskin. Det vil bli noe aktivitet ved inntak, kraftstasjon og rørgate...
Orienteringsmøte Fiskløysa

Orienteringsmøte Fiskløysa

36 oppmøtte på åpent orienteringsmøte i Nordli. Folk var interesserte og stilte gode spørsmål til prosjektet. I tillegg til at vi orienterte om kraftprosjektet, orienterte NTE om nettutbyggingen som er nødvendig for å realisere Fiskløysa kraftverk. For NTE er dette...