Idriftsatt Liaelva kraftverk

Idriftsatt Liaelva kraftverk

Utbyggingen har gått smertefritt, all honnør til flinke entreprenører og leverandører skryter Svein Halveg, Utbyggingsleder i NGKU. Kraftverket er nå i prøvedrift en periode for å teste at alt fungerer som det skal.