Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, da hun stod for åpningen av anleggene. Anleggene har gått kontinuerlig siden igangkjøring i mai og frem til åpningen i dag, 30. august. Helen Bjørnøy og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK...
Konsesjon gitt

Konsesjon gitt

Konsesjon er gitt og denne er ikke påklaget. Prosjektet er et av de prosjektene vi nå konkret ser på for å vurdere en investeringsbeslutning i 2017.