Avslag om konsesjonsendring påklaget

Avslag om konsesjonsendring påklaget

Vi overtok prosjektet mot slutten av 2015 og har omsøkt en liten økning i slukeevnen, men opprettholdt den høye minstevannsføringen. NVE har avslått søknaden, noe vi mener er en feil vurdering. Derfor har vi påklaget avgjørelsen til OED, hvor prosjektet vurderes...