Det er stor aktivitet både på inntak, rørgate og kraftstasjon på Fiskløysa. Høsten i Trøndelag har vært fin, og det har vært god framdrift den siste måneden. Inntak og første del av dam er stort sett ferdig og om en uke eller to legges elven om for å bygge resten av dammen. Kraftstasjonen er klar for montering av turbintromme og betongelementer, mens rørleggingen går sin gang.