Veiski kraftverk

Aktuelt om Veiski kraftverk


Avslag om konsesjonsendring påklaget

Vi overtok prosjektet mot slutten av 2015 og har omsøkt en liten økning i slukeevnen, men opprettholdt den høye minstevannsføringen. NVE har avslått søknaden, noe vi mener er en feil vurdering. Derfor har vi påklaget avgjørelsen til OED, hvor prosjektet vurderes nå.

Veiski kraftverk

Veiski er et kraftverk oppstrøms et magasin til Siso kraftverk i Sørfold kommune. Siso energi AS har stått for prosjektutviklingen.
NGK Utbygging AS arbeider med å realisere prosjektet nå. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Fått konsesjon
Fallhøyde: 120 m
Turbintype: Francis
Effekt: 4,9 MW
(tilsvarer 4900 panelovner)
Årlig produksjon: 21 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo