Sandneselva kraftverk

Aktuelt om Sandneselva Kraftverk


Kraftverk på riktig sted

Å bygge Sandneselva kraftverk er utfordrende da flommer forekommer ukentlig. Det er iallefall en god indikasjon på at det bygges kraftverk på riktig sted.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Utfordrende inntaksbygging på Vestlandet

Sandneselva ligger i Masfjorden, rett utenfor Bergen. Her regner det mye og ofte, noe som gjør arbeidene med inntak utfordrende.
Byggentreprenør H. Sandvik AS er ved godt mot. Snart starter de på kraftstasjonen, slik at de kan bygge mellom inntak og kraftstasjon ut fra vær-og vannforholdene. Frode Haugsvær har lagt 36 rør, med god hjelp fra Lindås VVS og har god fremdrift.
NVEs miljøtilsyn deltok på befaring av anlegget og kunne melde om at det så bra ut og at anleggsdriften går etter konsesjonsgitte forutsetninger.
Grunneieren er også delaktig i prosjektet, og stilte på eget initiativ opp med full lunsj med dessert til byggemøtet.

Rørlegging Sandneselva

Rørlegging startet mandag denne uka og i dag, fredag er det lagt 24 rør. Dette er god fremdrift.
Rørlegging vil fortsette opp mot inntak frem mot jul. H. Sandvik AS er godt i gang med inntaksbyggingen på et sted det er utfordrende å bygge, sa vannstanden i elva varierer svært mye fra dag til dag.

Sandneselva ligger på Masfjordnes i Masfjorden kommune, Hordaland.

 

 

Vegbygging Sandneselva

God vei er viktig for rask fremdrift. Her oppgraderes den gamle veien opp mot inntak.

Dronebilde av anlegssområdet. Kraftstasjon blir plassert ved grustak midt i bildet. Adkomstveg er synlig oppover i terreng.

Sandneselva kraftverk

Prosjektet ligger på Masfjordnes, Masfjorden kommune, Hordaland. Prosjektet har fått konsesjon og det ble foretatt investeringsbeslutning 19. mai 2017.
Les mer om prosjektet på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 213 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,3 MW
(tilsvarer 2300 panelovner)
Årlig produksjon: 6,9 GWh
(tilsvarer 345 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo