Salvasskardelva kraftverk

Aktuelt om Salvasskardelva kraftverk


Inntak på Salvasskard klart til utsprengning

Inntaket på Salvasskardelva er avdekt til fjell, dermed er det klart til boring og sprenging. I damanslaget på andre siden er det også avdekt til fjell. Dammen blir omtrent 1,5 – 2 m høy.

Ved kraftstasjonen er ONOS godt i gang med å lage til riggplassen for TBM.

Utforming av riggområde til TBM

Salvasskardelva kraftverk er det første prosjektet der TBMen vår skal bore tunnel. Da er det godt å ha med ekspertise i form av NGK Borings egen Tobias Andersson. Under befaring på anlegget ble det diskutert hvordan riggområdet burde utformes med plass for transportbånd, verksted og diverse konteinere med utstyr. TBMen ankommer Salvasskard i februar 2019, men riggområdet gjøres klart inneværende år. Selve riggområdet blir omtrent 85 m langt og 10 m bredt! Innslaget blir omtrent 6 m under fjellhyllen i bildet.

Nytt prosjekt påstartet!

Dette er det første prosjektet som vår nyinnkjøpte TBM (tunnelboremaskin) skal få bryne seg på, og det er knyttet stor prestisje til å få til dette prosjektet som veldig mange har avskrevet grunnet høye utbyggingskostnader. ONOS jobber nå for fullt med veien inn til kraftstasjonen. Det bygges om lag 400 m ny vei fra demningen ved Altevatn. En del skog er også ryddet ved kraftstasjonen og påhugget til TBMen. De neste ukene skal det bygges ei bru for å kunne komme over til kraftstasjonen og deler av veien til inntaket skal utbedres.

Salvasskardelva kraftverk

Prosjektet ligger i Bardu kommune, Troms fylke. Kraftstasjon blir liggende med utløp i Altevatnet som er reguleringsmagasin for flere kraftverk. Les mer om prosjektet på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Fått konsesjon
Fallhøyde: 268 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 8,9 MW
(tilsvarer 8900 panelovner)
Årlig produksjon: 22,3 GWh
(tilsvarer 1115 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo