Mork kraftverk

Aktuelt om Mork kraftverk


Betongarbeider i gang på kraftstasjonen i Mork

Etter å ha tilpasset terrenget til framtidig TBM-boring og etablering av kraftstasjon har vi nå startet med betongarbeider i utløpskanalen på Mork kraftverk. Det er en forholdsvis stor stasjon til småkraftverk å være! Bildet viser utsprengt grop til utløpskanalen.

Utbyggingen av Mork er i gang

I Lærdal er anleggsentreprenør Oskar Brugrand AS i gang med utbyggingen av Mork kraftverk. Siden kraftverket ligger langs den naturskjønne Aurlandsvegen er det en fordel om så mye som mulig av anleggsaktiviteten gjennomføres utenfor den verste turistsesongen.

Eksisterende Tyri bru skal oppgraderes med nye bjelker under og påstøp oppå slik at den tåler belastningen med anleggstrafikken. Dette blir en varig løsning til glede for veieier Lærdal kommune og veiens framtidige brukere. Dette oppgraderingsarbeidet starter relativt snart.
Ned til plassering av dam og inntak er vi godt i gang med adkomsten.

Hafslund E-CO velger Norsk Grønnkraft på Mork

For kort tid siden besluttet styrene i Mork kraftverk, E-CO Energi og Hafslund E-CO å gjennomføre utbyggingen av Mork kraftverk i Lærdal. Nå fredag inngikk Mork kraftverk en totalentreprise med NGK Utbygging AS på jobben, som innebærer at vi skal prosjektere og bygge ut hele Mork kraftverk. Kraftverket utnytter et fall på 226 meter, utrustes med en peltonturbin med 5,5 m3/s slukeevne og skal produsere om lag 42 GWh i ren fornybar kraft årlig. Vannveien på rundt 3 km bores av Norsk Grønnkrafts eget tunnelboreselskap, NGK Boring AS, i en diameter på 2,8 meter. Det spesialkonstruerte inntaket tar innover seg de voldsomme kreftene som kan gå i Erdalsvassdraget. Dette er det andre tunnelprosjektet Norsk Grønnkraft bygger i Lærdal kommune. I tillegg har vi enda et, Øvre Kvemma, som vi relativt snarlig også ønsker å komme i gang med.

– Vi forventer en fysisk anleggsoppstart i februar, sier utbyggingssjef Svein Halveg, og røper samtidig at byggforespørselen snart vil foreligge for utvalgte firma.

– Vi takker for tilliten når landets nest største kraftprodusent velger oss til å gjennomføre Mork som en totalentreprise. Det er også hyggelig å registrere at TBM-investeringen vår også gjør dette prosjektet lønnsomt for prosjekteier, og at landet får nok et betydelig tilskudd til energiforsyningen gjennom et relativt stort, men kompakt småkraftverk, sier Rune Skjevdal.

Fra venstre: Svein Halveg (utbyggingssjef NGK), Halvor Kr. Halvorsen (daglig leder Mork kraftverk), Rune Skjevdal (daglig leder NGK) og Odd Øygarden (direktør i E-CO Energi)

Mork kraftverk

Ligger i Erdalen i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet består av TBM-boret tunnel, kraftstasjon i dagen, samt et inntak. Mork eies av Hafslund E-CO.  Les mer om prosjektet på NVEs nettsider.

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 240 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 10 MW
(tilsvarer 10 000 panelovner)
Årlig produksjon: 42,2 GWh
(tilsvarer 2110 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo