Løkkebø kraftverk

Aktuelt om Løkkebø kraftverk


Halvveis ferdig med stålforing på Løkkebø

På Løkkebø, midt mellom Florø og Førde forer nå Entreprenørservice AS borehullet med stålrør.
Her skal det være stålrør igjennom hele fjellet. Rørene sveises sammen i en streng som dyttes ned ovenfra. Entreprenørservice As utfører mellom 2-5 sveiser pr. dag. Det vil si 24-60 meter pr. dag.
Nå er 16 av 26 rør sveist sammen og presset ned i borehullet.
På kraftstasjonen jobber Albygg florø AS med betongarbeidene, mens H. Kvame AS er klar til rørlegging på nedsiden av borehullet.

Boring Løkkebø

Entreprenørservice AS er nå igang med opprømming på Løkkebø. Det vil si å bore nedenfra og opp med en krone som utvider borehullet fra 28 cm til 106 cm. De regner med å bruke i underkant av en måned på dette, ca. 308 meter med boring.
H. Kvame AS har gjort en solid jobb med å klargjøre påhugg som man kan se på bildet. Borehull sees midt inne i påhugg, der det stiger med ca. 29 graders vinkel i rett linje opp til inntak.
Når alt er ferdig skal påhugg tilbakefylles opp til opprinnelig terreng.

På bildet ser vi Soliman Kandrouch, NGKUs nyeste ansatt som studerer påhugget.

Boring Løkkebø

På Løkkebø i Flora kommune borer Entreprenørservice nå vannveien der vannet til kraftverket skal gå. Først et pilothull på 28 cm diameter, deretter skal dette utvides til 1,06 m diameter. Boringen har en fremdrift på 20-30 m i døgnet.

Starter utbyggingen av Løkkebø kraftverk

Vi starter nå utbyggingen av Løkkebø kraftverk i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Prosjektet har ligget på vent en stund grunnet uavklarte eiendomsretter. Etter at dette ble endelig avklart i september 2018 har vi gjort det vi kan for å få realisert prosjektet.

I disse dager starter vi fysisk med entreprenøren H. Kvame as på grunnarbeidet. Et borehull leveres ferdig foret av Entreprenørservice AS, mens Spetals Verk leverer den seksstrålers peltonturbinen til anlegget med tilhørende generator, koblingsanlegg og øvrig elmekutstyr

Forhåpentligvis litt mer vannføring på andre deler av året i Løkkebøfossen

Løkkebø kraftverk

Prosjektet utnytter fallet i Lykkjebøelva. Her blir det borehull igjennom fjellet fra inntak og ned til kraftstasjon i dagen.
Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Fått konsesjon, gjenstår noen avklaringer før bygging
Fallhøyde: 155 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,1 MW
(tilsvarer 2100 panelovner)
Årlig produksjon: 5,0 GWh
(tilsvarer 250 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo