Herfindal kraftverk

Aktuelt om Herfindal kraftverk


Konsesjon avslått – påklaget

NVE avslo søknaden, men vi har påklaget det med en vesentlig endring som etter vår vurdering bør gjør prosjektet mulig å gjennomføre. Saken ligger til endringsbehandling hos NVE.

Grunneieravtale inngått

Fallrettighetene eies her av Norsk Grønnkraft AS. Etter fisjonen mellom de to selskapene ble det inngått en grunneieravtale for dette prosjektet.

Herfindal kraftverk

Prosjektet er tenkt å utnytte fallet mellom eksisterende magasin og kraftverk i Herfindalen i Vaksdal kommune.
Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Konsesjonsbehandling NVE
Fallhøyde: 355 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,1 MW
(tilsvarer 2100 panelovner)
Årlig produksjon: 7,6 GWh
(tilsvarer 380 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo