Helgåa kraftverk

Aktuelt om Helgåa kraftverk


Vinter og kraftverks-bygging i Røfsdalen

Volda Bygg har støpt utløpskanalen på Helgåa kraftstasjon. Dam/inntak på Røfsdalselva i bakgrunnen
Frå pel 405 og opp til bendet på Helgåhammaren blir det strekkfaste rør
Turbinhus med ringledning er løfta på plass i Røfsdalselva kraftstasjon. No er det tid for innvendig støyping og takbygging
1630 m og dermed ca 2/3 av rørgata har Volda Maskin lagt nøyaktig på plass langs Røfsdalselva

Kraftpotensiale i Røfsdalen

Mye regn i Syvde de siste ukene, men det stopper ikke hardbarka Sunnmøringer. God fremdrift i regi av Volda Maskin på både Røfsdalselva og Helgåa.

Volda Maskin er glade for å ha passert fylkesvegen.

Bare rør i Syvde

18 trailerlass med godt teleskoperte rør er losset i Syvde for Helgåa og Røfsdalselva. Det er anslagsvis 40 mindre enn hvis de ikke hadde vært teleskopert. Slikt sparer både miljøet og kostnader.

Samtidig er traséen opp Helgålia klar til innhogg av gravemaskiner og rørlegging.

Helgåa – enda et nytt anlegg

Rett før jul valgte grunneierne i Myklebust Sameige i Syvde i Vanylven å inngå utbyggingsavtale med oss for prosjektene Røfsdalselva og Helgåa. På under et halvt år prosjekterer vi anleggene, kjører de nødvendige innkjøpsprosesser, finansierer og investeringsbeslutter anlegget. Nå er vi sånn smått i gang med selve utbyggingen som skal være ferdig om et drøyt år.

Helgåa ligger oppstrøms Røfsdalselva og har sitt utløp i inntaket på Røfsdalselva. Også her blir anlegget utstyrt med Coanda-inntak – mest på grunn av kronglete adkomst. Utfordringen på Helgåa er at rørgaten er forholdsvis bratt. I kraftbransjen kan man ikke klage på fallhøyde, men det har veid tungt i valget av entreprenør at de (Volda Maskin) har erfaring fra en del kraftverksprosjekt og krevende utbygginger. Med fokus på sikkerhet hele veien, mener vi at prosjektet skal kunne gjennomføres uten skader eller ulykker.

Nye kontrakter i Vanylven

Grunneierne på Røfdalselva og Helgåa i Vanylven kommune har valgt å inngå utbyggingsavtale med oss. Begge prosjektene har alt konsesjon. Vi går omgående inn for å gjøre de nødvendige forberedelsene med detaljer, priser og tillatelser for å få til en snarest mulig oppstart.

Helgåa kraftverk

Ligger i Vanylven kommune, Møre og Romsdal. Anlegget har fått konsesjon og bygging er tenkt påstartet sommer 2018. Det er tenkt å bygge dette sammen med Røfdalselva kraftverk som vi også bygger, rett nedstrøms kraftstasjon på Helgåa. Les mer om Helgåa på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Har konsesjon
Brutto fallhøyde: 380
Turbin: Pelton
Effekt: 2,5 MW
Årlig produksjon: 6,9 GWh

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo