Vi gratulerer Norhard AS med gjennomslag på boring av 555 meter vannvei med 1,5 m i diameter.
Først ble det boret med 700 mm diameter også opprømming med 1500 mm i diameter, noe som er ny rekord for Norhard.

Se Norhards film fra gjennomslaget under: