Brobyggerne på Veiski

Brobyggerne på Veiski

Anleggsarbeidet er godt i gang på Veiski. De to siste ukene har det i værhardt fjellandskap blitt laget vei, bygget bru og lagt trekkerør til kabel. Brødrene Haddeland har laget 600 m ny vei inn til kraftstasjonen samt lagt anleggsrør over Veiskielva, det skal støpes...
Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Veiski – nytt kraftverk i krevende omgivelser

Etter at OED etter 20 måneders behandlingstid i januar kom fram til at vår anke på NVEs avslag om økning av slukeevne måtte tas til følge, har det vært høyt tempo i forberedelsene til prosjektet. Prosjektet ligger høyt til fjells inn mot svenskegrensen i Sørfold...
Avslag om konsesjonsendring påklaget

Avslag om konsesjonsendring påklaget

Vi overtok prosjektet mot slutten av 2015 og har omsøkt en liten økning i slukeevnen, men opprettholdt den høye minstevannsføringen. NVE har avslått søknaden, noe vi mener er en feil vurdering. Derfor har vi påklaget avgjørelsen til OED, hvor prosjektet vurderes...