Vi kjøper tunnelboremaskin

Vi kjøper tunnelboremaskin

I Norsk Grønnkraft har vi i en lengre periode jobbet med å kutte kostnadene på kraftverksutbygginger. Et av de temaene som vi har jobbet mye med det siste året er vannvei i fjell. Tradisjonell sprenging er relativt dyrt i Norge og for småkraftformål er også det...
NGK Utbygging styrker staben

NGK Utbygging styrker staben

På grunn av økt oppdragsmengde og etterspørsel etter våre utbyggingstjenester har vi behov for å styrke organisasjonen. Stian Løbø Aaker har derfor blitt rekruttert og starter hos oss 1. august 2017. Stian fullfører for tiden sin masteroppgave i vassdragsteknikk på...
Ny nettside

Ny nettside

I forbindelse med at Norsk Grønnkraft AS (driftsselskapet) og Småkraft AS fusjonerer, har vi i NGK Utbygging (Grønnkrafts utbyggingsselskap) lansert nye nettsider. Vi legger opp til en jevnlig oppdatering fra våre kraftverk under bygging og under utvikling. Vi har...